Historie klubu 2001 - 2015
 

5.12.2015 Mikulášské trhy ve Veselí nad Moravou

Pomáháme. Rádi! 

Kiwanis klub Slovácko děkuje všem, kteří se zastavili u našeho stánku se svařáčkem na Mikulášských trzích ve Veselí nad Moravou. Koupí občerstvení jste podpořili projekt Kiwanis panenka. Veškerý zisk z prodeje bude použit na nákup materiálu k výrobě Kiwanis panenek. V tomto roce jsme jich do nemocnic v Kyjově a Uherském Hradišti dodali 1020 kusů, což znamená 1020 úsměvů na tvářích dětských pacientů. Děkujeme také městu Veselí nad Moravou, pracujeme s jeho podporou. Kiwanis klub Slovácko přeje všem lidem dobré vůle do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a touhy vykonat něco dobrého pro své bližní. 

PhDr.Drahomíra Dvorská 
Kiwanis klub Slovácko


23.11.2015 v rámci 15. výročí Kiwanis panenky, naši členové navštívili Nemocnici v Kyjově a Uherskohradišťskou nemocnici. Pro děti předali celkem 420 ks Kiwanis panenek. Předávání se zúčastnila i zástupkyně Klubu důchodců Vracov, které nám pomáhají ušité panenky plnit.

Reportáž z předávání Kiwanis panenek v Kyjově

(po kliknutí na obrázek spustíte video)


15.12.2015 jsme na schůzce Klubu důchodců ve Vracově předali symbolický dárek za celoroční pomoc při výrobě Kiwanis panenek. 

Touto cestou jim děkujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v další spolupráci v roce 2016.


10.10.2015 jsme na členské schůzce předali sponzorský dar 10 000,- Kč nevidomému chlapci Radimu V., kterému přispíváme na studium hudby na konzervatoři Jana Deyla v Praze.  

25. - 27. září 2015 se členové našeho klubu zúčastnili setkání funkcionářů klubů České a Slovenské republiky v Táboře. Projednali jsme plán akcí na příští rok, dále absolvovali školení od italského školitele Francesca Valentiho. Guvernér H. Radoň předal funkci Š. Neuschlové na rok 2015 – 2016. Součástí byla prohlídka historického města Tábor. Večer jsme si všichni zahráli bowling.

V září jsme zajeli do Kyjova na dětské oddělení předat 100 ks Kiwanis panenek. Velmi pozitivně hodnotila práci s dětmi pomocí Kiwanis panenek dětská psycholožka. Nezapomněli jsme ani na děti v Uherskohradišťské nemocnici a taktéž jim přivezli 100ks Kiwanis panenek

Červen 2015

Koncem června jsme opět navštívili dětská oddělení nemocnic v Kyjově a v Uherském Hradišti, kde jsme předali pro nemocné děti celkem 200 ks Kiwanis panenek .


19.6.2015 jsme uspořádali setkání na střelnici. Přišlo 21 členů. Přijeli také zástupci z Prostějova. Proběhla soutěž ve střelbě. Výtěžek z akce použijeme na koupi materiálu na výrobu Kiwanis panenek.

 


Takto vypadal transport namykané střiže na Kiwanis panenky.

Poslední květnový víkend se delegáti našeho klubu zúčastnili KONVENTU ČR A SR V MĚLNÍKU. Součástí pracovního jednání, na kterém byl vytyčen plán na rok 2015-16, byl slavnostní galavečer při příležitosti 100. výročí založení hnutí kiwanis ve světě. Pro rok 2015 - 2016 se stal patronem Kiwanis panenky zpěvák Marek Ztracený.

17.4.2015 se zástupci KC Slovácko V. Glaser, K. Dvorský a P. Procházka zúčastnili moravského konventu v Hranicích.

 20.3. 2015 V březnu jsme předali 200ks Kiwanis panenek pro děti kyjovské a uherskohradišťské nemocnice. V Nemocnici Kyjov je předal zástupce klubu V. Toman. Uherskohradišťskou nemocnici navštívily M. Kostolná a M. Vrbická.


20.3.2015 jsme uspořádali III. ročník bowlingového turnaje s ochutnávkou moravských vín a tombolou. Zúčastnily se ho kluby z Košic, Bratislavy a Hranic. Putovní pohár si odvezli zástupci z Košic. Obsadili I. místo v družstvech i jednotlivcích. Výtěžek z akce použijeme na výrobu Kiwanis panenek. Vinařům za děkujeme za poskytnuté vzorky jejich vín.


 V prosinci jsme také přispěli částkou 3000,-Kč postižené holčičce po obrně na lázeňskou léčbu.


16. a 18. 12. 2014 jsme předali na dětská oddělení nemocnic v Kyjově a Uherském Hradišti 400 ks Kiwanis panenek, které slouží dětem na léčebnou terapii. Spolu s námi se předávání zúčastnily také členky KD Vracov a děti ZŠ Vnorovy, které nám v letošním roce pomáhaly panenky plnit.Tak jako každý rok, stejně  i letos, jsme na prosincové schůzi 11.12.2014, předali částku 10 000,- Kč nevidomému chlapci Radimu V., kterému již několik let přispíváme na studium hudby.


22.11. 2014 jsme dostáli milé povinnosti a zúčastnili jsme se charterování nového klubu "Kiwanis klub Golden Prag" v Praze. Na této slavnostní schůzce, spojené s vernisáží obrazů jedné z členek KCGP p. Tománkové, byl klub přijat do rodiny Kiwanis internacional ČR a SR. Zúčastnili jsme se v masovém počtu 8 členů. Nově vzniklému klubu jsme předali dárky; " startovací balíček na výrobu KIWANIS PANENEK", vlaječku klubu a tucet lahví výborného vína, které nám k tomuto účelu věnoval sponzor p. Krist - Vinařství Krist Milotice. Touto cestou mu děkujeme


26. 9. - 27. 9. 2014 Setkání Kiwanis klubů v Prostějově

Poslední víkend v září se šest našich členů zúčastnilo setkání Kiwanis klubů v Prostějově. Setkání se neslo ve slavnostním duchu - Kiwanis klub Prostějov slavil 20. výročí svého založení. Také se neslo v duchu nadcházejícího 100. výročí založení Kiwanis světové organizace.
V pátek večer  byl nastíněn program našeho setkání a neformální posezení členů všech zúčastněných klubů.
V sobotu ráno nás čekal pracovní program. Nejprve jsme se sešli na pracovním školení, kdy nás školila guvernérka norského distriktu paní Helga. Potom jsme pracovali ve třech skupinách, abychom předložili návrh a připravili program na nastávající období.
Odpoledne jsme odjeli do obchodního centra Arkáda, kde bylo připraveno zábavné odpoledne pro děti. To přispělo k propagaci Kiwanis hnutí a bylo i příspěvkem k oslavám 20. výročí Kiwanis klubu Prostějov. Odpoledne se vydařilo, dětí přišlo hodně a určitě odcházely spokojené.
V sobotu večer se konalo slavnostní setkání, gala večer. Prezident Kiwanis klubu Prostějov nás seznámil s historií existence klubu, poděkoval zakládajícím členům, uvítal i zahraniční hosty a v průběhu večera bylo také předáno guvernérské žezlo. Guvernérem na období 2014 -2015 se stal člen Kiwanis klubu Tábor Jan Radoň. Tak hodně úspěchů! 
Setkání nám poskytlo nové náměty k naší klubové činnosti a zároveň jsme se pobavili.


26.a 30. 9. 2014 jsme předali po100 kusech Kiwanis panenek na dětská oddělení nemocnic v Kyjově a Uherském Hradišti. Oddělení je uvítala, protože měla stav zásob na nule

 23. 8. 2014 se konal Bartolomějský jarmark ve Veselí nad Moravou, na kterém jsme měli stánek s Kiwanis panenkami. Děti si mohly zdarma navléknout náramky. Výtěžek z prodaných Kiwanis panenek použijeme na nákup materiálu na jejich další výrobu.


19. 7. 2014 se uskutečnilo již tradiční setkání na Veselské střelnici. Všichni jsme si zastříleli z různých druhů zbraní a po soutěži se pobavili. Akce byla opět velmi zdařilá.

 


V červnu (17. a 19.) jsme opět předali Kiwanis panenky do nemocnic. V Kyjově panu Prim. MUDr. Taušovi je předal prezident klubu pan Glaser a v Uherském Hradišti to byli manželé Dvorští.


23. - 25. 5. 2014 se 7 zástupců KC Slovácko zúčastnilo XIII. konventu Distriktu ČR a SR v Bratislavě. V pátek večer bylo posezení se členy ostatních klubů, v sobotu pak konvent, na kterém bylo hodnocení za uplynulé období. Zvolili jsme guvernéra na další volební období. Zúčastnil se také poslanec Evropského parlamentu Eduard Kukan, zástupci KI-EF Vincent Salembie, Marcel Kreienbuhl a guvernér Distriktu Belgicko-Luxeburg Alain Borguet.
Zde jsme také oficiálně předali na podporu projektu ELIMINATE 120USD.7. 5. 2014 jsme na pozvání KC Bratislava navštívili SND a zhlédli balet Sen noci svatojánské. Balet o dvou dějstvích na motivy pohádkové komedie Williama Shakespeara. Byli všichni naši členové i s 2 příznivci klubu. Byl to velký umělecký zážitek. Po představení jsme s hostiteli poseděli v kavárně SND.5. 4. 2014 se zástupci našeho klubu manželé Glaserovi a O. Henych zúčastnili MORAVSKÉHO KONVENTU v Prostějově. Odpoledne navštívili místní hřbitov, kde se zastavili u pomníku J. Wolkera.
Večer pak následovala OCHUTNÁVKA VÍN VINAŘSTVÍ RAKVICE, kterou pořádal KC Prostějov. Výtěžek věnovali dětskému domovu. Akce byla zdařilá, zúčastnilo se mnoho zástupců z ostatních klubů.


25. 3. 2014 jsme letos poprvé předali Kiwanis panenky na dětská oddělení nemocnic v Kyjově a Uherském Hradišti. Na každé oddělení bylo předáno 100ks. Do Kyjova zajeli manželé Tomanovi a Petr Procházka. Kiwanis panenky převzal osobně prim. MUDr. Tauš s vrchní sestrou. V Uherském Hradišti Kiwanis panenky předali dětem a zdravotnickému personálu manželé Dvorští.7. 3. 2014 jsme uspořádali 2. ročník bowlingového turnaje o putovní pohár KC Slovácko. Zúčastnily se ho týmy z KC Prostějov, KC Bratislava a KC Slovácko. Putovní pohár pro rok 2014 získal tým KC Bratislava. Taktéž absolutní prvenství v jednotlivcích získal zástupce KC Bratislava Štefan. Byla to velmi zdařilá akce. Zasportovali jsme si, zasmáli jsme se; celý večer proběhl ve velmi přátelské a srdečné atmosféře. Příští rok se opět sejdeme na třetím ročníku.
5. 2. 2014 jsme se zúčastnili SENIOR BÁLU ve Vracově, který pořádá Klub důchodců Vracov. Členky Klubu důchodců Vracov nám pomáhají při výrobě Kiwanis panenek. Ples se vydařil, všem se nám líbil.


13.2. 2014 jsme po schůzce uspořádali vnitroklubový košt domácích pálenek.

 Sešlo se 11 vzorků. Akce se zdařila, vzorky byly kvalitní, všichni jsme se pobavili.Předsilvestrovské setkání jsme uspořádali 27.12. 2013. Byla to naše poslední společná akce v letošním roce. Pobavili jsme se a provedli rekapitulaci zdařených akcí celého roku. Děkujeme manželům Kostolným, členům KC Slovácko a provozovatelům Restaurace Astoria za poskytnutí občerstvení formou sponzorského daru.


Před vánocemi jsme v nemocnicích v Kyjově a Uherském Hradišti předali poslední Kiwanis panenky v tomto roce.

17. 12. 2013 navštívili naši členové K. Dvorský a L. Glaserová Uherskohraďišťskou nemocnici a předali dětem 200ks Kiwanis panenek.

19.12. 2013 společně se zdravotními klauny taktéž předal L.Toman, L. Glaserová, členky KD Vracov paní Šmýdová a Zajacová 200 ks Kiwanis panenek dětem v Nemocnici Kyjov. Při předání byl i ředitel kyjovské nemocnice a hlavní sestra.

Tímto jsme splnili svůj záměr pro rok 2013 a celkem jsme předali dětem na odděleních nemocnic 1000 ks Kiwanis panenek.

  

  

  


28. 11. 2013 se naši členové P. Procházka, V. Toman, O. Henych a V. Glaser zúčastnili schůzky KC Bratislava, kde byla dojednána spolupráce obou klubů při společných akcích.


19. 11. 2013 jsme navštívili Klub důchodců Vracov na jejich schůzce. Prezident klubu V. Glaser poděkoval členkám za pomoc při plnění Kiwanis panenek a předal malý dárek. V letošním roce nám naplnily více než polovinu našeho plánu výroby Kiwanis panenek. Při besedě je seznámil s činností našeho klubu a programem na rok 2014. Byla nám přislíbena spolupráce i v následujícím roce. My jsme jim slíbili, že je podpoříme účastí na jejich plese.


 12. 11. 2013 se naši členové M. Matyášová a P. Procházka zúčastnili vernisáže výstavy "KIWANIS BÁBIKY POMÁHAJÚ 2013" a následně "DRAŽBY KIWANIS BÁBIK", pořádané KC Bratislava v domě BIBIANA a RADISSON BLU CARLTON HOTELU v Bratislavě.


V září 2013 jsme předali 200 ks Kiwanis panenek dětem do nemocnic. 100 ks předal O. Henych na dětské oddělení v Kyjově a děti v Uherskohradišťské nemocnici navštívili manželé Kostolní. Předali dětem taktéž 100ks Kiwanis panenek.


27. a 28. 9. 2013 jsme spolu s Distriktem ČR a SR pořádali setkání Kiwanis klubů České a Slovenské republiky ve Strážnici. Proběhlo školení a předání guvernérských funkcí na Kiwanis rok 2013 - 2014. Sobotní krásné počasí jsme využili ke krátké plavbě po Baťově kanálu a procházce ve Skanzenu. Večer jsme poseděli u cimbálu. Tohoto setkání se jako hosté zúčastnili i zástupci Distriktu Itálie Francesco Valenti a Distriktu BE-LU Joseph Ruwet.


   

Další fotografie z této akce na http://kiwanis.rajce.idnes.cz/27_28_09_2013_Straznice


24. 8. 2013 jsme se zúčastnili Bartolomějského jarmarku ve Veselí nad Moravou, za účelem propagace Kiwanis panenky. Děti si navlékaly náramky, které si odnesly domů.


26. 7. 2013 STŘELNICE VESELÍ NAD MORAVOU
O prázdninách jsme se setkali na střelnici. Zastříleli jsme si z různých druhů zbraní, včetně historických. Po sportovním vyžití nám k relaxaci hrála místní kapela. Všem se vydařená akce líbila.


22. 6. 2013 jsme předali 100 kusů Kiwanis panenek také do Uherskohradišťské nemocnice. a.s.


22. 6. 2013 jsme předali 100 kusů Kiwanis panenek do Nemocnice Kyjov.


24.-25. 5. 2013 se naši členové (Glaserovi) zúčastnili Konventu distriktu ČR a SR, který se konal v Košicích.


Den Země a Kiwanis klub Slovácko

V rámci akce Den Země, kterou ve dnech 19. a 20. 4. 2013 pořádala firma Kovosteel Recykling, člen REC Group, Staré Město, se nám zdařilo propagovat činnost Kiwanis klubu Slovácko.
Stánek, kde jsme vystavovali naše panenky, byl středem zájmu malých i velkých návštěvníků.
Děti si zde navlékaly různobarevné korálky a odnášely si náramky a náhrdelníky. Rodiče i prarodiče jsme během práce dětí informovali o činnosti našeho klubu, především o projektu Kiwanis panenka. Rozdali jsme také letáky, na nichž jsme informovali o existenci a činnosti Kiwanis klubu.
Staré Město patří spádově pod nemocnici Uherské Hradiště, kam už 10 let dodáváme Kiwanis panenky a spolupráce s touto nemocnicí si velmi vážíme.
Potěšila nás návštěva stánku panem primářem MUDr. Petrželkou, jehož osobní přístup k herní terapii s Kiwanis panenkou by mohl být příkladem pro nemocnice v celé ČR.
Peněžní výtěžek z prodeje Kiwanis panenek bude použit na financování materiálu na výrobu dalších Kiwanis panenek.


 

19. 4. 2013 se dva naši zástupci zúčastnili a podpořili akci KC Prostějov, který pořádal ochutnávku vín vinařství Maláník. Výtěžek z akce věnuje Dětskému domovu Prostějov. 


Panenky Kiwanis pomáhají při herní terapii

Nové panenky Kiwanis předali v úterý 26. března zástupci občanského sdružení Kiwanis Klubu Slovácko a děti ze Základní školy ve Vnorovech dětskému oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s.

„Panenky používáme při tzv. herní terapii. Jde o projekt, kdy na modelu panenky ukazujeme malým pacientům, jaké vyšetření je právě čeká. Pomáhají nám i obráceně, když samotné děti na panence ukazují, co je bolí. Jedná se o velice účinnou a zároveň šetrnou metodu, která ulehčuje diagnostiku a u dětí se značně eliminuje stresová zátěž,“ vysvětluje primář dětského oddělení MUDr. Jan Petrželka.

Při propuštění do domácího ošetření si pak děti panenky odnášejí s sebou domů a mohou si s nimi i nadále hrát.

Panenky jsou výrobkem Kiwanis Klubu Slovácko o. s. a na jejich výrobě se podílejí i děti ze Základní školy ve Vnorovech, kteří plní výstelkou těla panenek. Odbyt nacházejí zejména ve zdravotnictví, kde slouží nejen jako hračka pro malé pacienty, ale hlavně pomáhají lékařům při určování diagnózy.

„Celkem je do projektu zapojeno 50 dětí naší školy, které jsou žáky první až čtvrté třídy. Práci dělají s velkým nadšením, protože vědí, jak panenky pomáhají,“ doplnila vychovatelka ze ZŠ Vnorovy Dana Nováková.

 


 

V pátek 22. 3. 2013 se uskutečnilo zápolení v bowlingu - Bowling City ve Veselí nad Moravou. 
Z pozvaných partnerských klubů se nakonec zúčastnilo jen družstvo KC Bratislava, vedené Peterem Čiernikem.

Soupeřily spolu 3 družstva.
KC Bratislava: Peter, Jano, Ivo a Emil
KC Slovácko I.: Laďa G. Karel, Jiří a Petr
KC Slovácko II.: Laďa T. Helena, Lidka, Hanka

Celkové výsledky:
1. KC Slovácko I 
Laďa G. 214 bodů
Karel 179 bodů
Jiří 178 bodů
Petr 203 bodů

2. KC Slovácko II 
Hanka 143 bodů
Lidka 206 bodů
Helena 204 bodů
Laďa T. 194 bodů

3. KC Bratislava 
Peter 157 bodů
Jano 120 bodů
Ivo 214 bodů
Emil 123 bodů

Pořadí jednotlivců 
1. - 2. Laďa G. a Ivo 214 
3. Lidka 206 
4. Helena 204 
5. Petr 203
6. Laďa T. 194
7. Karel 179
8. Jiří 178
9. Peter 157
10. Hanka 143
11. Emil 123
12. Jano 120

Putovní pohár KC Slovácko zůstal pro tuto sezonu v držení místních. Přítomní hodnotili akci jako velmi zdařilou. Po klání všichni v družné zábavě doplnili vydanou energii a tekutiny.

" Vyhráli všichni, kdo se zúčastnili ! "

 


 21. 3. 2013 předal P. Procházka Kiwanis panenky v Nemocnici Kyjov. Předání se také zúčastnily členky Klubu důchodců Vracov a Domova pro seniory Veselí nad Moravou, které nám pomohly Kiwanis panenky naplnit.


 

16. 2. 2013 Školení funkcionářů KIWANIS klubů v Bratislavě. Z našeho klubu se zúčastnili Otto Henych, Vladimír Glaser, Petr Procházka a Vladislav Toman. Prezident klubu Vladimír Glaser přednesl prezentaci činnosti našeho klubu. Prezentace zde.

 


Dne 11. 1. 2013 se konala první schůzka klubu v r. 2013, za účasti pozvaných hostů a sponzorů klubu. Prezident klubu Vladimír Glaser přednesl zprávu o činnosti klubu v r. 2012 a hlavní úkoly, na kterých bude klub pracovat v r. 2013. Úplné znění zprávy zde


V závěru roku 2012 jsme všem našim sponzorům, přátelům, Kiwanis klubům a členům poslali
novoroční blahopřání a vybraným pozvánku na naši první slavnostní zahajovací schůzku v roce 2013.

PF2012_kiwanis.jpg

 

20.12.2012 předali naši členové 200 ks KIWANIS PANENEK na dětské oddělení Nemocnice Kyjov. Této akce se zúčastnila i kyjovská televize, která záběry poskytla do regionálního vysílání ČT ve dnech 24.-26.12.2012.

  

18.12.2012 předali naši členové 100 ks KIWANIS PANENEK na dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice, což bylo oceněno děkovným dopisem primáře MUDr. Petrželky a vrchní sestry dětského oddělení.

  

Na prosincové schůzce jsme našemu sponzorovanému chlapci Radimu Vojtkovi předali sponzorský dar ve výši 10000,- Kč.

  

20.11.2012 se prezident klubu Vladimír Glaser a člen Ladislav Toman zúčastnili školení, které pořádal Distrikt ČR a SR v Praze. Zúčastnil se ho i prezident Evropské federace Kiwanis.

  

Po říjnové a listopadové schůzce jsme se pilně věnovali plnění Kiwanis panenek a jejich přípravě k předání do nemocnic v Kyjově a Uh. Hradišti.

  

Závěr Kiwaniérského roku 2012 a zahájení roku 2013 jsme prožili v družném prostředí s kiwaniéry celého distriktu ČR a SR v Mělníku. Akce předávání funkcí guvernérů, školení a společenský večer, byla velmi zdařilá. Zúčastnili se 4 naši členové. 

 

2011 do současnosti předsednictvo prezident Bc.Vladimír Glaser
sekretář Ing.Ludmila Glaserová
pokladník Petr Procházka
kronikář PhDr. Darka Dvorská

12/2009 - 9/2010 předsednictvo prezident Petr Procházka
sekretář Marie Dočkalová
pokladník Bc.Vladimír Glaser

9/2008 - 8/2009 nové předsednictvo prezident Petr Procházka
viceprezident Jiří Novák
sekretář Hana Henychová
pokladník Bc.Vladimír Glaser

3.5.2007 smutné datum - umírá prezident klubu Ing.Petr Dočkal

8.2.2007 podepsána smlouva o finanční pomoci nevidomému houslistovi
Radimu Vojtkovi z Boršic u Blatnice.

26.1.2006 koncert Ladislava Kerdla - výtěžek na humanitární účely
L. Kerdl s manželkou se stávají čestnými členy
2.12.2006 čestnou členkou klubu Terezka Kerdlová
2.12.2006 čestným členem klubu ing.Martin Bedrava

5.5.2005 nový výbor na léta 2005 - 2006:
prezident Ing. Petr Dočkal
viceprezident Jiří Novák
sekretář Jiří Kostolný

2004-2005 prezident Otto Henych
viceprezident Ing. Petr Dočkal
sekretář Petr Procházka
pokladník Marie Matyášová

28.11.2003 předány první KIWANIS panenky do nemocnice Kyjov

11.4.2003 předány klubové znaky

30.9.2002 oficiálně založen KIWANIS KLUB SLOVÁCKO
prezident Otto Henych
sekretář Ing.Petr Wolf
pokladník Jiří Petrucha

10.10.2002 navrženy a schváleny stanovy a sídlo klubu

22.5.2002 rozhodnutí založit smíšený klub

11.1.2002 zvoleno pracovní prezidium

18.září 2001 setkali se U Andrýsků:
Ing.Martin Bedrava starosta
MUDr.Leopold Brychta lékař
Otto Henych hoteliér
Jiří Petrucha obchodník
František Šíma podnikatel
Ing.Petr Wolf manažer

a rozhodli se založit v regionu KIWANIS klub
a název? Podle regionu Slovácko - tak tedy

KIWANIS KLUB SLOVÁCKO

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.