Historie klubu

 • PF 2017

  27. 12. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Poděkování do Vracova

  V sobotu 17.12.2016 se naše členka Hana Henychová zúčastnila předvánoční besídky Klubu důchodců ve Vracově. Za několikaletou spolupráci při výrobě Kiwanis panenek předala členkám klubu dárkový balíček a naše velké Děkujem.

  17. 12. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Jitka Asterová hostem KC Slovácko

  Dne 14. 12. 2016 přivítali členové KC Slovácko milého hosta, ambasadorku Kiwanis panenky pro rok 2016-17. Paní Asterová se s námi zúčastnila předvánočního předávání Kiwanis panenek v nemocnici v Uherském Hradišti a v Kyjově. Přečíst celý článek

  17. 12. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Dárek pro Sabinku

  14.12.2016 předaly členky KC Slovácko, M.Vrbická a M. Dočkalová, finanční dar 5000Kč Sabince na léčbu. Sabinka je po mozkové obrně.

  Moc děkujeme KIWANIS KLUBU  SLOVÁCKO za finanční dar na léčbu KLIM-THERAPY pro naši postiženou dceru Sabinu.Velice si vážíme  vaší pomoci a přejeme vám krásné svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Ivana Chromečková Kněždub

  15. 12. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Veselský Kiwanis klub na trzích

  Veselský Kiwanis klub na trzích

  Členové Kiwanis klubu Slovácko zviditelnili svůj klub na veselských Mikulášských trzích. Na stánku opět zavoněl svařáček a punč. Velký úspěch měla domácí teplá limonáda pro děti. (3.12.2016)

  Na stánku se za zimního počasí vystřídalo několik členů klubu a do pokladničky přibylo téměř 7000Kč. Budou použity na nové projekty KC Slovácko a nákup materiálu na Kiwanis panenky.

   

  4. 12. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Pomáháme. Rádi.

  23.11.2016 předali členové KC Slovácko 5000Kč Petříkovi z Hodonína, který trpí svalovou dystrofií. Peníze budou použity na rehabilitační pomůcky.

  28. 11. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Přiložíme ruce k dílu

  Když je potřeba, tak se sejdeme a plníme Kiwanis panenky, abychom dětem přivezli slíbené množství.

  14. 11. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Dar na ozdravně sportovní pobyt

  Kiwanis klub Slovácko daruje v rámci svých projektů zaměřených na pomoc dětem částku 2000 Kč na úhradu sportovně ozdravného pobytu žáka ZŠ U Červených domků, Hodonín.

  Náhled Darovací listiny

  27. 9. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Děti dostaly Kiwanis panenky

  V druhé  polovině září navštívili naši členové dětská oddělení Uherskohradišťské nemocnice a Nemocnice Kyjov, kde zdravotníkům předali Kiwanis panenky pro malé pacienty.

  27. 9. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Konec nekonec krásného projektu

  Před devíti lety se Kiwanis klub Slovácko zavázal podporovat při studiu slepého nadaného houslistu Radima V. z Boršic u Blatnice. Za tu dobu Radim ukončil ZŠ a také vystudoval Deylovu konzervatoř v Praze. Snad mu naše každoroční příspěvky trošku pomohly pokrýt finanční výdaje spojené se studiem.

  S Radimem, ale i s jeho rodiči jsme navázali opravdové přátelství. S Radimem jsme se setkávali na různých akcích, které nám zpříjemňoval hrou a zpěvem někdy sám a někdy s celou cimbálovou muzikou Falešnica, kterou založil.

  Protože Radim dostudoval, naše finanční pomoc končí. Nekončí ale naše přátelství. Radim nám na zářijové schůzce poděkoval a popřál úspěchy dalším, kterým pomůžeme v rámci našich projektů.

  Také my jsme popřáli Radimovi mnoho dalších úspěchů a ani jsme se moc neloučili, protože se budeme pořád potkávat.

  Proto ten konec nekonec.

  27. 9. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Bartolomějský jarmark

  V srpnu  jsme se opět prezentovali na Veselském Bartolomějském jarmarku. Dostáváme se do povědomí občanů, a tak jsme letos k propagaci Kiwanis hnutí ( letáky, Kiwanis panenky) přidali také prodej občerstvení. Vyrobili jsme domácí džus, po kterém byla velká poptávka a všem velice chutnal. Prodávali jsme i bílé vínečko - byli jsme jedinými prodejci – a nechybělo ani dobré kafíčko. Vydělali jsme cca 2000Kč, které půjdou na financování našich projektů.

  Děkujeme všem, kteří se občerstvili u našeho stánku.

  27. 9. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Kiwanis panenky dětem do Nemocnice Kyjov

  Ani děti z kyjovské nemocnice nezůstanou bez Kiwanis panenek. V pátek 17.6.2016 zástupce Kiwanis klubu Slovácko, pan Vladislav Toman, navštívil dětské oddělení Nemocnice Kyjov a předal pro tamní malé pacienty 100ks Kiwanis panenek.

  19. 6. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Den pro rodinu v Uherskohradišťské nemocnici

  11.6.2016 se v Uherskohradišťské nemocnici  konal Den pro rodinu - již 3. ročník benefiční akce. Zapojilo se také dětské oddělení a děti si mohly vymalovat Kiwanis  panenku a zahrát si na lékaře. (poslouchat fonendoskopem, připojovat svorky od EKG a.j.) Akce se také zúčastnili  zástupci nášeho klubu a prezident klubu V. Glaser předal tiskové mluvčí na heliportu 100 ks Kiwanis panenek pro dětské oddělení. Z tohoto místa zaznělo také ocenění a poděkování za naši práci. 

  11. 6. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Putovní výstava Kiwanis panenek

  Pomáháme! Rádi!

  Ve dnech 3.6. – 6.6.2016 proběhla ve Veselí nad Moravou putovní výstava Kiwanis panenek. Výstavu navštívili žáci veselských základních škol. Děti se se zájmem seznámily s činností Kiwanis klubu Slovácko, především s projektem Kiwanis panenka. Pokud se zúčastnily výtvarné soutěže, našly na výstavě i své Kiwanis panenky.

  Přečíst celý článek.

  11. 6. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • 20.-22.5.2016 XV. Konvent Distriktu ČR a SR

  Konvence se tentokrát konala v Praze a náš klub se jí zúčastnil v zastoupení manželů Glaserových a Dvorských. Guvernérka Distriktu Štěpánka Neuschlová zhodnotila činnost klubů v uplynulém období, zprávu o hospodaření a schválení rozpočtu na příští období přednesl Michal Straka, prezentace MUDr. Jana Boženského o Kiwanis panence v praxi (odborný garant Kiwanis panenky) zvolili jsme nového guvernéra na období 2016-17 (Lubomír Rulíšek z Roudnice nad Labem), s prezentacemi a zdravicemi vystoupili také zahraniční hosté.

  20. 5. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Dražba Kiwanis panenek

  KIWANIS PANENKY, které byly vydraženy 3.6.2016 ve Veselí nad Moravou.

  Kiwanis klub Slovácko děkuje všem vydražitelům. Finanční prostředky budou použity na charitativní projekty KC Slovácko.

  Velké poděkování patří také všem, kteří nám Kiwanis panenky do dražby namalovali a poskytli.

  Přečíst celý článek.

  8. 5. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • 70 let Nemocnice Kyjov

  2.4.2016 se Kiwanis klub Slovácko zúčastnil akce k 70.výročí založení Nemocnice Kyjov. Na dětském oddělení, kde již od roku 2004 předal více jak 6000 Kiwanis panenek, naposled 24.3.2016 100 ks, uspořádal soutěž o nejkrásněji vymalovanou Kiwanis panenku. Soutěž byla velmi dobře přijata dětmi, ohodnocena rodiči i vedením nemocnice, včetně poděkování od ředitelky Nemocnice Kyjov Mgr.Danuše Křivákové.

  Poděkování Nemocnice Kyjov

  2. 4. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Bowlingový turnaj

  Po Konvenci divize Morava se uskutečnil již 4. ročník bowlingového turnaje o putovní pohár Kiwanis klubu Slovácko, kterého se kromě moravských klubů zúčastnili i obhájci vítězství 3. ročníku, a to Kiwanis klub Košice. Jejich družstvo vedené Tiborem Romanem, doplněné o zástupce KC Prostějov prvenství obhájilo, především zásluhou Tomáše Romana, který zvítězil i v soutěži jednotlivců, když nakoulel v obou kolech 299 bodů. Druhé místo patří KC Slovácko a třetí skončilo družstvo KC Hranice s posilou L. Rulíška. Vydané kalorie jsme po skončení turnaje doplnili večeří a posezením v restauraci Astoria u členů klubu KC Slovácko manželů Kostolných. Všem zúčastněným se akce velmi líbila a už se těšíme na příští ročník.

  1. 4. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Konvence moravské divize

  1.4.2016 se pod záštitou Kiwanis klubu Slovácko konala Konvence moravské divize. Kromě zástupců KC Hranice, KC Prostějov a našeho klubu KC Slovácko se zúčastnili i zástupci Rady Distriktu ČR a SR past prezident J.Radoň a elect prezident L. Rulíšek. Na konvenci byly probrány informace z distriktu, problematika nových čl. příspěvků a organizační záležitosti. Taktéž proběhla volba guvernéra moravské divize na rok 2016-17, kterým byl zvolen Vladislav Toman z KC Slovácko. Do jeho práce mu přejeme hodně úspěchů.

  1. 4. 2016 | Rubrika: Historie klubu

 • Předání panenek do nemocnic

  24.3.2016 Na Zelený čtvrtek prezident klubu V. Glaser spolu s L. Tomanem navštívili dětské oddělení Nemocnice Kyjov a předali 100 ks Kiwanis panenek pro hospitalizované děti. Také děti Uherskohradišťské nemocnice se dočkaly 100 ks Kiwanis panenek. Na dětské oddělení je přivezly M. Kostolná a M. Dočkalová.

  24. 3. 2016 | Rubrika: Historie klubu


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.